První pošta v novém roce

Dnešní elektronická doba je stvořená pro podvodníky, kteří nachází stále nové způsoby, jak podvodně připravit lidi o peníze. Občas se tak setkáváme se situací, kdy některému z klientů přijde návrh na zápis do úředně se tvářícího rejstříku společností či ochranných známek.

Tyto podvodné výzvy směřují zejména proti podnikatelům a snaží se zneužít jejich nepozornosti. V nabídce či návrhu je zpravidla malým písmem napsáno, že se jedná o soukromou. Obvykle takový návrh či výzva přijde poté, co jste skutečně prováděli změnu úředních rejstřících, např. zápis ochranné známky anebo změnu v obchodním rejstříku.

V dnešní rychlé době bohužel i obvykle pozorní lidé obsah posuzují podle nadpisu a vizuálů podobně jako na Facebooku. Málokdo detailně čte na první pohled nudné právně se tvářící dokumenty. Když píše úřad, je potřeba to řešit… o tom, že děláte ve společnosti nějakou změnu víte, tak to asi bude nějak souviset. A výsledek? Peníze zaslané takovému podvodnému rejstříku je téměř nemožné vymoci zpět.  I právní předpisy kladou na podnikatele požadavek vyšší míry obezřetnosti než na spotřebitele. Konečně v přípisu se netvrdí, že se jedná o ten pravý rejstřík vedený státem.

Jednoduchá pravidla, jak poznat, že se jedná o podvodný rejstřík:

  • Všechny rejstříky zřizované v České republice ze zákona jsou spravovány státem buďto skrze konkrétní úřady (katastrální úřady, živnostenské úřady, Úřad průmyslového vlastnictví apod.) nebo skrze rejstříkové Krajské soudy (Obchodní rejstřík, Spolkový rejstřík, Nadační rejstřík, Rejstřík ústavů, Rejstřík společenství vlastníků jednotek, Rejstřík obecně prospěšných společností).
  • Žádná obchodní společnost nebo soukromá osoba nemá pravomoc spravovat veřejné rejstříky. Výjimkou jsou pouze notáři s pravomocí provádět přímé zápisy do veřejných rejstříků a exekutoři, kteří zapisují do Centrální evidence exekucí spravované Exekutorskou komorou České republiky. Toto je také jediný oficiální registr exekucí - https://www.ekcr.cz/1/centralni-evidence-exekuci/22-centralni-evidence-exekuci?w=.
  • Podobně jsme se bohužel setkali i s odkazy na neexistující advokáty a advokátní kanceláře. Oficiální seznam advokátů vede pouze Česká advokátní komora zde - https://vyhledavac.cak.cz/.
  • Řízení o zápis do zákonem zřizovaných rejstříků jsou až na malé výjimky návrhová, kdy návrh podává podnikatel, který o konkrétní zápis žádá. Soudy ani správní orgány vám nebudou navrhovat text nebo jiné nesmysly, které mají být zveřejněny v podvodném rejstříku.
  • Veškeré poplatky u správních orgánů a rejstříkových soudů jsou stanoveny na základě zákona a jsou osvobozeny od daně z přidané hodnoty. Příslušný orgán Vám tedy nebude posílat vyúčtování poplatku za registraci s DPH.

Konkrétní příklady podvodných rejstříků např. v souvislosti s ochrannými známkami naleznete na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví: https://www.upv.cz/cs/upv/aktuality/varovani/varovani-rejstriky.html

Ukázku podvodného rejstříku obchodu a společností připojujeme zde /uploads/podvodny_rejstrik_obchodu_a_zivnosti.pdf

Pokud obdržíte podezřelý dopis a přes výše uvedené si ani tak nebyli jistí, jestli ve Vašem případě jde o podvod nebo nikoli, doporučujeme se obrátit na odborníka nebo přímo na příslušný správní úřad či soud.