Prodej společnosti Rebios skupině Energy financial group

Advokátní kancelář HLADKY.LEGAL asistovala při prodeji společnosti Rebios skupině Energy financial group. Společnost Rebios provozuje bioplynovou stanici, původně vybudovanou společností RESPONO, která se zabývá svozem, separací a odstraněním odpadů od akcionářů, obcí v regionu Vyškovska. Energy Financial group plánuje další rozvoj bioplynové stanice, jejímž hlavním účelem je zpracování biologicky rozložitelných odpadů a výroba elektrické a tepelné energie z obnovitelných zdrojů. „Tato transakce povede k dalšímu posunu v oblasti odpadového hospodářství v našem regionu a věříme, že dodatečné investice budou prakticky rozvíjet principy cirkulární ekonomiky,“ řekl Martin Holík, partner HLADKY.LEGAL, který vedl tým pracující pro prodávající společnost RESPONO. Největší díl práce na projektu odvedla Nikola Chalupská.