Pro bono na poli bankovního práva

Jsme rádi, že v rámci pro bono služeb můžeme prezentovat další úspěch našeho týmu, kde hlavní roli měl Mgr. Ing. Štěpán Dražka a Mgr. Klára Pomazalová.

Naše kancelář se sice nespecializuje na spory s bankovními institucemi, ale právě proto je pro nás velmi cenný fakt, že kolegové porazili na hřišti bankovního práva Komerční banku a překupníky pohledávek.

Štěpánovi a Kláře se podařilo zdokumentovat, že protistrana neoprávněně požadovala po klientce splacení hypotečního úvěru bez ohledu na to, že po rozdělení společného jmění a rozvodu měl tuto povinnost bývalý manžel klientky. Zásadními se ukázaly dokumentační chyby Komerční banky při změně všeobecných obchodních podmínek a otázka běhu promlčecí doby, prodlužované jednostranně Komerční bankou bez vědomí klientky.