AKVIZICE OD A

Jednou z našich předvánočních dokončených transakcí byl prodej podílů zakládajících společníků ANeT společnosti Asseco Solutions. Byli jsme rádi, že jsme mohli asistovat u transakce, která byla áčková už v tom, jak dobře fungovala chemie mezi prodávajícími společníky a managementem kujícího. Doufáme, že tato transakce zůstane áčková co nejdéle a integrace ANeT do rodiny Asseco bude úspěšná.

Na transakci za @HLADKY.LEGAL pracovala Lucie Hladká, Jan Hladký, Michaela Vymazalová a Ladislav Vala.

https://www.lupa.cz/aktuality/asseco-solutions-kupuje-tricetiletou-brnenskou-it-spolecnost-anet/