Akvizice AZ Tower

Po několika měsících vyjednávání se nám podařilo dokončit akvizici AZ Tower a.s., dominantního spoluvlastníka budovy AZ Tower. Jak už to chodí, jeden pozitivní krok znamená vtažení do řady zděděných problémů, ale ty už začínáme řešit jeden po druhém.

Zvláštní poděkování za to, že celou věc dovedli do úspěšného konce, patří Michaele Svobodobé a Martinu Holíkovi.